Davet Metni

Değerli Araştırmacılar,

12-13 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Osmanlı Döneminde Filistin’in Sağlık Tarihi Uluslararası Sempozyumu'na katılmaya sizleri davet ediyoruz. Toplantının amacı, Osmanlı döneminde Filistin'in sağlık hayatı konusunda araştırma yapılmasının teşvik edilmesi, bilgilerin derlenmesi ve tartışılmasıdır.


Konu çeşitli yönlerden ele alınacaktır. Filistin'de kurulan sağlık kurumları, Filistin'i ilgilendiren sağlık siyaseti ve kanunlar, Filistin'de hekimlik yapan diplomalı ve diplomasız sağlık çalışanları, Batı’nın ve Ortadoğu ülkelerinin sağlık bağlamında Filistin ile ilişkileri, Filistin’de geleneksel tıp uygulamaları, Filistin'in tıbbi bitki örtüsü ve faunası, Filistin'in sağlık hayatı ile ilgili gezginlerin gözlemleri, Filistin'de bulaşıcı salgın hastalıklar başlıca araştırma ve tartışma konularıdır.
Toplantıya ilginizi ve katkılarınızı  bekliyoruz.

Saygılarımızla,


Eş-Başkanlar

Nil Sarı (Biruni Üniversitesi, [email protected]) ve Aref Abu-Rabia (Ben-Gurion Üniversitesi, [email protected])


Sempozyum Sekreteri

Ahmet Özdinç (İstanbul Universitesi-Cerrahpaşa, [email protected])