Takvim

 Bildiri özetleri 30 Mayıs 2022 tarihine kadar Kongre sekreterliğine gönderilmelidir.

 Özetlerin kabulü 15 Haziran 2022'de bildirilecektir.

Program İlan Tarihi 30 Haziran 2022 

Tam Metin Gönderimi için Son Tarih 30 Kasım 2022